תגובתי לחוק יסוד מגילת העצמאות של בני גנץ - 30 נובמבר 2020