"שלום של אמיצים" בדיון בכנסת על הסכם השלום עם בחריין