פתאום כולם מתגעגעים לבגין...


מורשתו האמיתית של בגין, היא אהבת האומה וחיזוק מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי.

רק נאמנות לערכים אלו היא הוקרת זכרו. 

מוזמנים לקרוא את מאמרי, שפורסם ב׳ישראל היום׳, לזכרו האמיתי של בגין.