עשרה דברים שכנראה לא ידעתם עלי


עשרה דברים שכנראה לא ידעתם עלי

וכמה התייחסויות לסערות השבוע שביעי שאלו ואני עניתי את אשר על ליבי. 

מוזמנים לקרוא