עם ישראל לעולם לא יהיה כובש בארצו. ראיון לערוץ 7


גם אם יש עדיין כמה משפטנים הסבורים כך.

חוזר הביתה אחרי סיור מקיף בגוש עציון של שדולת ארץ ישראל, מסקנות:

1. השיח על פיו אנחנו כובשים בארצנו שלנו, הוא עדיין השיח המצוי בלשכות הייעוץ המשפטי באיו״ש.

2. הפרויקט האירו-ערבי להשתלטות על כ-3.5 מיליוני הדונם בשטח C נמצא בעיצומו.

משימות:

א. הסרת כתם האי חוקיות מעשרות יישובים המחכים להסדרה, כפי שעשה ראש הממשלה לא מזמן לגבי מבואות יריחו. המתחיל במצוה אומרים לו גמור

.ב. הסדרת הקצאות הקרקע למרעה וחקלאות בהרים ובנחלים היפהפיים של יהודה ושומרון

.ג. השלמת רישום המקרקעין של אדמות המדינה בחבלי ארץ תנכיים והיסטוריים אלו.

ד. לבנות וליישב את הארץ, ללא הפסקה, לארכה ולרוחבה.

אני וחבריי בליכוד מחויבים למשימות הללו ונפעל בכל כוחנו הפוליטי לממשם הלכה למעשה.