נתניהו הציב מול ארה"ב קו אדום מוסרי


עכשיו כשהסתיימה תרועת הפסטיבלים והדי נאום ראש הממשלה בקונגרס שככו, ניתן להפנות את המבט אל זרמי העומק שהניעו את הסערה סביבו. היו כמובן רבדים אישיים ופוליטיים אבל הם אינם תשובה מספקת לשאלה: מדוע מוטרד כ"כ נשיא המעצמה המשפיעה בעולם מנאום מנהיג מדינה שגודלה פחות ממחצית אחוז משטח מדינתו? מדוע הוא טורח לארגן לעצמו ראיון בערב לפני וראיון נוסף דקות ספורות אחרי? איך נאום מחולל כזו מהומה תקשורתית ופוליטית? 

לטור המלא בישראל היום>>