ממרכז הרב למרכז הליכוד - ראיון לעיתון בשבע


עפרה לקס מעיתון בשבע, שוחחה איתי על תחילת הקדנציה, על תוכניותיי לעתיד וגם על כמה סיפורים אישיים, שלא סיפרתי עד היום. 

מוזמנים לקרוא>>