מדוע לא תמכתי בפסקת ההתגברות של שקד? תשובתי לערוץ הכנסת