מדוע ישראל לא צריכה להעניק טיפול רפואי לסאיב עריקאת? הקשיבו לראיון לרשת ב' 19.10.2020