למה לא תמכתי בפסקת ההתגברות?!


בקרוב יצוינו 25 שנים למהפכה החוקתית שבה המציא השופט בדימוס אהרון ברק, יש מאין, חוקה לישראל, והעניק לעצמו סמכות שאיננה קבועה בחוק לבטל החלטות חוקיות של נבחרי ציבור. על מעשהו זה קיבל, בצדק, ברק את הכינוי 'פיראט משפטי' מהשופט האמריקני פרופ' ריצ'רד פוזנר. אז למה בכל זאת אני מתנגד לפסגת ההתגברות? התשובה כאן במכתב המלא שכתבתי ליוזמת החוק חה"כ אילת שקד