להחזיר את המדינה לידיים שלכם! שני החוקים שאני מעלה משרתים את המטרה החשובה ביותר היום בישראל- לעצור את שוד הדמוקרטיה ולהשיב את המדינה לידיים שלכם, אזרחי ישראל. חוק אחד שמטרתו לבלום את המהפכה החוקתית של ניסנקורן בדין האזרחי וחוק שני לתת שיניים לנציבות הביקורת  על הפרקליטות כדי שיפסיקו להחזיק אותנו בגרון.אלחם שהחוקים האלו יעברו.