לא הסכמתי להיכנס לבית המשפט העליון: לבג"ץ אין סמכות לדון בחוקי הכנסת.


מה יותר הזוי ? בית משפט ישראלי, שדן בחובת המדינה שלנו לתמוך כלכלית במחבל רוצח? 

או בית משפט שדן בפסלות של חוק, רק מכיוון שאיננו תואם להמלצת היועץ המשפטי??

אל תתלבטו. שניהם קרו היום בבג"צ. הייתי שם עם המשפחות השכולות הגיבורות. 

מוזמנים לקרוא>>