ישראל מאז היווסדה צועקת לגיטימציה.מתחננת להכרה בזכות שלנו להתקיים,טובי המוחות שלנו עסוקים בתגובה לכל אנטישמי בחליפה.**מדיניות החוץ האפולוגטית הזו נהוגה כבר שנים. אחת התוצאות הרעות שלה הייתה שבכל פעם שישראל עשתה ׳שלום׳, הוא היה כרוך תמיד בתשלום כבד מצידנו, בוויתור על ביטחוננו, על נכסינו האסטרטגים, תמורת חיוך אירופי קר.

**יש הרבה הישגים בהסכם שחתם בשבוע שעבר ראש הממשלה עם המפרציות, אבל ההישג הגדול ביותר הוא השפה המדינית החדשה שלנו: יחסי חוץ כשישראל עומדת על זהותה ועצמתה הביטחונית והכלכלית וככזו מושיטה יד לשיתוף פעולה ושלום לכל בני אברהם, החפצים ללכת בדרכו.

מוזמנים לצפות בנאום שלי במליאת הכנסת >>>