טור בקדושה במשכן, עלון עולם קטן


עם מי היית רוצה ללמוד חברותא ?

בדרך כלל אין אצלנו בבית את העלון עולם קטן, כי גם לפני עידן הקורונה, עד שהנוער שלנו, מגיע לבית הכנסת בערב שבת, כל העותקים כבר נחטפים.

מניח כאן את תשובתי לשאלה הזו ולעוד כמה שאלות נוספות.