חירות הפרט צריכה להיות ערך מרכזי בכל חברה, אבל אין משמעותה החופש לזהם את המרחב הציבורי בסמלים מיניים בוטים.


 מעשים אלו אינם לגיטימיים בוודאי כשהם כוללים פגיעה והשפלה מכוונת כלפי אדם אחר.מצער מאוד שרוב ארגוני הנשים וחלק מחברות הכנסת בהווה ובעבר, ממלאות פיהן מים כשהמעשים הגסים מכוונים נגד רעייתו ומשפחתו של ראש הממשלה.