זה הזמן המתאים וראש הממשלה המתאים להשלים את המעטפת האסטרטגית להבטחת עתידה של ירושלים כעיר הבירה של העם היהודי ומדינת ישראל.