התארחות באושפיזום של פורום קפה שפירא ופורום דרור בליכוד 05.10.2020