הצעה לתיקון חוקת הליכוד לקראת כינוס ועדת החוקה של התנועה


חבר שעוזב בזמן בחירות את התנועה שלנו, תנועת הליכוד, לא יוכל לשוב אליה, עד שתעבור תקופה של שלוש כנסות או 10 שנים - תיקון לחוקת הליכוד שהגשתי לחיים כץ  לדיון.

אומר זאת בפשטות: דלתה של תנועת הליכוד, פתוחה לכל מי שחפץ בשייכות אידיאולוגית וחברתית עמוקה, אבל זו לא דלת מסתובבת.