ההתיישבות הצעירה - אתם העתיד של ישראל.


ההתיישבות הצעירה ביהודה, שומרון ובנימין, היא עורק החיים הראשי של מפעל ההתיישבות בארץ ישראל כולה.  המדינה היתה צריכה להעניק לכם בשם כולנו את פרס ישראל.עד הטכס...בקשנו אני וראש המועצה הנמרץ ישראל גנץ, מהשר מיכאל ביטון לעשות את המינימום שהיה צריך להיעשות כבר מזמן - להסדיר את ההתיישבות החלוצית הזוואת כל התשתיות והשירותים החיוניים שמקבל כדין כל אזרח בארץ.תושבי בני אדם -סנה הייתה לנו הזכות והעונג להתארח במקום האסטרטגי והיפהפה שבניתם. אל תפסיקו לבנות!