ההסבר שלי במליאת הכנסת מדוע ישראל לא צריכה להעניק טיפול רפואי לסאיב עריקאת 19.10.2020