דיון בוועדת ביקורת המדינה


כל משבר המשילות והדמוקרטיה שאנו מצויים בו, מפיה של מנכלית וועדת הבחירות הגב׳ אורלי עדס, 

שבאופן אירוני אחראית על ההליך הדמוקרטי החשוב ביותר.

אתמצת ברשותכם:

1. נבחרי הציבור, חברי וועדת הבחירות לא יכולים לקבוע מדיניות. זו משימה 'מקצועית'.
2. היא לא כפופה לנבחרי הציבור, אלא לשופט בתפקידו המנהלי כיו"ר הוועדה.
זה לא חוקי ולא דמוקרטי. מנסיון אישי רב, בדרך הזו, מה ששמתם בקלפי, לא תמיד מגיע לכנסת בשלמותו. 

אנחנו נדאג שכך לא תתנהל מערכת הבחירות בישראל.