דברים מישיבת ועדת החוץ והביטחון על האיסור של בג"ץ להרוס את בית רוצחו של החייל עמית בן יגאל