בראיון לכאן 11: "מי שצריך להחקר בהזהרה על סחיטה באיומים הוא היועמ"ש"