בדיון בוועדת חוץ ובטחון בנושא קמפיין השקר של השמאל על אלימות המתיישבים