אפעל לתקן ברגישות ובנחישות את פשע הגרוש ולהשיב את נחלת אבותינו לבעליה החוקיים.


״לא ארץ נוכריה לקחנו ולא ברכוש זרים משלנו, כי אם נחלת אבותינו, אשר בידי אויבינו בעת מן העיתים בלא משפט נכבשה. ואנחנו כאשר הייתה לנו עת, הושיבונו נחלת אבותינו.״

בראש חודש כסליו, עלינו לשאנור ושיננו לעצמנו ולילדי קהילת שאנור המתחדשת בצפון השומרון, את דברי שמעון החשמונאי לנציגו של אנטיוכוס.יחד עם חברי לתנועה חברי הכנסת מיקי זוהר, קטי שיטרית אתי חוה עטיה ובניצוחו של ראש מועצה אזורית שומרון הנמרץ יוסי דגן, נפעל לתקן ברגישות ובנחישות את פשע הגרוש ולהשיב את נחלת אבותינו לבעליה החוקיים.