אין תזמון יותר מתאים ובעל ערך ציבורי, לפרסום דוח מבקר המדינה לגבי כשלי וועדת הבחירות המרכזית, מאשר שבוע לפני הבחירות.


מערכת ציבורית פועלת מכח אמון הציבור, ולכן היא מחויבת בשקיפות כלפי הציבור. 

השימוש ב׳אמון הציבור׳ כצידוק להסתרה מעיני הציבור - הוא הזלזול העמוק ביותר בציבור.

ואין צורך להרחיב על הצביעות, כשההתנהלות הזו מגיעה ממי שקבעו, שיש הכרח לפרסם את כתב החשדות וכתב האישום של רוה״מ דווקא לפני הבחירות.

פניתי  למבקר המדינה, שיפרסם את הדו"ח המלא ויניח אותו על שולחן הכנסת, זה המנדט שלו, וזו המחויבות שלו לציבור, בדיוק כפי שמופיע בחוק מבקר המדינה.